Chương Trình Tân Niên 2017 Tập đoàn GENUINE PARTNER

Chương trình tân niên 2017 của tập đoàn GENUINE PARTNER được tổ chức hoành tráng và trang trọng với 300 khách mời trên các miền đất nước..

Chương trình tân niên 2017 của tập đoàn GENUINE PARTNER được tổ chức hoành tráng và trang trọng với 300 khách mời trên các miền đất nước và đội ngũ nhân viên hùng hậu, đã tạo nên một không khí tưng bừng cho sự khởi đầu đầy năng lượng cho một năm làm việc mới.

MiO hân hạnh là đơn vị đã thực hiện chương trình này.

Xem video chương trình tân niên 2017 của tập đoàn GENUINE PARTNER

Leave a comment