Khách hàng đọc như thế nào ?

Phân cấp cục bộ.

Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, cùng một thiết kế liệu hai người khác nhau sẽ tiếp nhận giống nhau? Khách hàng mục tiêu, những người trực tiếp nhận sản phẩm truyền thông họ nhìn thấy gì, nhận được thông tin gì, cần lưu nhớ gì?


Thực ra, tất cả những điều này đều nên được tính toán trong chiến lược nội dung cũng như thiết kế. Một nội dung tốt nhưng nếu không được thiế kế truyền tải đúng sẽ không bao giờ có được sự chú ý từ người xem cũng như gửi được thông điệp tới họ. Và ngược lại nếu không có nội dung, một thiết kế có đẹp xuất sắc bao nhiêu, người xem không không thu được thông tin. Đó là lý do vì sao thiết kế phải song hành cùng nội dung.

Maket-er luôn mong muốn sản phẩm thiết kế có thể truyền tải đầy đủ thông tin cũng như thu hút về mặt thị giác để khách hàng tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ nhất, đặc biệt thông tin về thương hiệu cũng như thông tin liên hệ. Tuy vậy, thiết kế chứa đựng qua nhiều thông tin, không được sắp xếp một cách khoa học và không phù hợp với hành vi tiếp nhận thông tin của người xem sẽ hạn chế hiệu quả của sản phẩm truyền thông.

Cùng MiO’s Blog chia sẻ nhiều hơn với – “XẤU THẾ NÀO ĐẸP RA SAO”.

Leave a comment