Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn: Trở thành công ty thực phẩm được tin dùng nhất Việt Nam

Sứ mệnh của chúng tôi là tổng hợp kiến thức ẩm thực, món ngon, công thức chế biến, thành phần thức ăn…và đưa ra các lời khuyên về sức khỏe.

Sản phẩm dịch vụ của MIO:

– Kết nối đầu bếp tài năng bằng công nghệ web và app mobile

– Giúp khách hàng đặt món ngon nhanh nhất

– Giữ gìn tinh hoa ẩm thực và bản sắc người Việt

– Đóng gói thực phẩm, giúp tăng giá trị thương hiệu cho các cá nhân, tổ chức

– Tạo việc làm cho cộng đồng tại chỗ với nguồn lực có sẵn.