MIO là công ty thành viên thứ 8 của Aris.

Đối tác của MIO là các đầu bếp, các hợp tác xã, cá nhân, công ty thực phẩm chăn nuôi với quy mô lớn.

Sản phẩm dịch vụ của MIO:

– Kết nối đầu bếp tài năng bằng công nghệ web và app mobile

– Giúp khách hàng đặt món ngon nhanh nhất

– Giữ gìn tinh hoa ẩm thực và bản sắc người Việt

– Đóng gói thực phẩm, giúp tăng giá trị thương hiệu cho các cá nhân, tổ chức

– Tạo việc làm cho cộng đồng tại chỗ với nguồn lực có sẵn.