Đặt món từ đầu bếp

Đặt món riêng lẻ

Ship khu vực Mường Bon, Thị trấn Hát Lót, Khu vực thành phố Sơn La (Phí ship tính riêng)

Cá trắm gỏi

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Gà đồi nướng

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Cá pỉnh tộp

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Thịt xiên nướng

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Bò sốt vang

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Cá nướng

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Đặt mâm combo

Quý khách gọi đặt (thanh toán trước 100%). Mở tiệc tại nhà vườn. Ship ở khu vực Mường Bon, Thị trấn Mai Sơn, Khu vực thành phố Sơn La (phí ship tính riêng)

Combo mâm cơm 390.000đ

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Combo mâm cơm 490.000đ

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Combo mâm cơm 690.000đ

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Combo mâm cơm 790.000đ

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Combo mâm cơm 990.000đ

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.

Combo mâm cơm 1.490.000đ

Đang chuẩn bị…

Chúng tôi đang lên kế hoạch và chuẩn bị món truyền thống dân tộc, ngon tuyệt.