GÌN GIỮ THƯƠNG HIỆU VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG THƯƠNG HIỆU

Là những đơn vị tư vấn và triển khai chiến lược marketing tổng thể từ tìm hiểu insight thị trường, mục tiêu, sáng tạo thông điệp, concept đến media plan và action plan, đặc biệt là đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian triển khai kế hoạch, cả Vinalink Media và MiO Communications hiện nay đã trở thành một thương hiệu uy tín trong ngành truyền thông Việt Nam.