GỢI Ý QUÀ TẶNG CHO SỰ KIỆN

Quà tặng đối với sự kiện đóng vai trò không nhỏ. Một món quà có thể giúp người tham gia ấn tượng về sự kiện, lan truyền hình ảnh thương hiệu của bạn nếu đó là sự lựa chọn khôn ngoan, kỹ lưỡng. Đồng thời những chuẩn bị thiếu hụt, hay quà tặng “trông rẻ…